KAUNTER PENDAFTARAN Cetak
Oleh Administrator   
Rabu, 24 April 2013 10:04

Unit Kaunter Pendaftaran

  • Mendaftar hakmilik tanah.
  • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
  • Menerima suratcara urusniaga/bukan urusniaga.
  • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
  • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen hakmilik daftar komputer.
  • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
  • Menyediakan sijil carian rasmi dan carian persendirian bagi tanah milik.
  • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.
DiKemaskini Pada Rabu, 24 April 2013 15:44
Jumlah Capaian Ke Laman ini :1878 kali.